Servei

Què inclou el servei?

Certificat d´eficiència enèrgetica.

En compliment amb el Reial Decret 235/2013 és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis d’habitatges i d’ús terciari nous i per a les transaccions de compravenda o de lloguer d’edifici. Nosaltres ens encarreguem de tramitar-lo, fem una primera visita amb l´objectiu de recollir dades per poder calcular la qualificació energètica, redactem el certificat i el tramitem davant l´Institut Català de l´energia.

Cèdula d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat segons la normativa vigent.

Nosaltres ens encarreguem de la seva tramitació, fem una primera visita amb l´objectiu de recabar dades per tal d´emetre un informe que posteriorment l´enviarem a visar al Colegi Oficial d´Arquitectes i despres tramitarem la cédula davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Confecció de Butlletí elèctric.

El Butlletí Elèctric és un document que verifica la instal·lació d’electricitat i manifesta que tot es troba en perfecte estat. El certificat de llum és obligatori quan realitzi un canvi de titular o de nom, un augment de potència inferior o igual al 50% de la potència contractada o donar d’alta un contracte de subministrament d’una instal·lació que està de baixa de servei.

Nosaltres ens encarreguem de la seva tramitació i obtenció.